Termes i Condicions

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, s’assenyalen les següents dades: l’empresa titular de domini web és VC Monastell SL, d’ara endavant, “l’empresa”, amb domicili a aquests efectes en C / Girona 30, Sant Sadurní d’Anoia, 08770 Barcleona número de CIF B62274998.

Pots contactar amb el responsable del lloc web:

VC Monastell, SL
C / Girona 30
08770 Sant Sadurní d’Anoia
info@monastell.com

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals d’ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s’exposen a continuació:

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d’ús de la pàgina web , regulen els termes d’accés i ús de “L’Empresa”. El sol accés a l’ús de l’portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús de l’portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús de l’portal. Les presents condicions generals d’ús de l’portal regulen l’accés i la utilització de l’portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer . No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques. L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de l’portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús de l’portal, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS L’USUARI

l’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a el portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.